Annat

ANNAT

Här kan du se en del annat som jag arbetar med.

  Livets källa

  består

MÄSSOR OCH KÖRVERK

Böner i advent

Ett körverk där också församlingen får vara med och sjunga. Tonsatt av M Hulthén.


Utdrag ur Böner i advent


Där mänska öppnar sig

för mänskomöten,

där världen vidgar sig

för en osedd närhet,

där känner hjärtat

med de lidande, med de betryckta.

Där anar vi Dig.


Mer om mässan och beställning genom mig. Under 2018 kommer noter att ges ut på Notpoolen och en CD spelas in.

Stenens lovsång

En samling sånger att använda i gudstjänst med pilgrimstema eller under vandring. Tonsatt av Maria Hulthén.


Utdrag ur Stenens lovsång


Värmd av solen

vilar stenen,

fri från orons tvång


Ge mig stenens

stilla väntan -

tystnad fylld av sångMer om verket och beställning genom Verbum.

Sanctus

Den gotländska naturen har inspirerat till en mässa tonsatt av Claes Holmgren.


Utdrag ur Sanctus


Du som går till rätta

för att upprätta,

se inte till vår otillräcklighet

utan till Din helhet


I Ditt nu är jag utan skuld

avbördad – renMer om mässan och beställning genom Wessmans Musikförlag.

Stillhetens trädgård

Ett körverk med en japansk stiliserad trädgård som utgånpunkt.Utdrag ur Stillhetens trädgård


Tallplatån


När du söker stillheten

- inte för tystnadens skull

utan för lyssnandets,

ska du höra

livets och kärlekens sång

som finns inom dig,

sången som aldrig tystnar.


Mer om verket och beställning genom mig.

Till gatornas folk

En mässa som tar sin utgångspunkt i staden.

Tonsatt av PA Sandgren/

S Frisk


Utdrag ur Till gatornas folk


Till gatornas folk gick inbjudan ut;

vi kommer från torg och gränder

och larmet som fyllde sinnena nyss

har stillnat i bönens hus,

har stillnat i bönens hus.Mer om mässan och beställning genom mig

Se han kommer

En mässa där vi firar vår brudgum, Kristus i orientalisk dräkt.Utdrag ur Se han kommer


Mina fotsulor brinner,

mitt hjärta dansar,

jag skyndar till min älsklings möte.

Kom! Omfamna mig, var hos mig!

Min blick vilar i din blick,

din ande är i mig.Mer om verket och beställning genom mig.


Tystnaden öppnar ett rum för mig,

en plats där jag kan vara.

Du möter mig -

i tystnaden.

En plats där jag kan vara.


Tystnaden öppnar sin famn för mig,

en vidd, ett öppet landskap.

Du möter mig

i tystnaden.

En vidd, ett öppet landskap.


Tystnadens rikedom lockar mig,

en aning och en visshet;

du möter mig –

i tystnaden.

En aning och en visshet.


Tystnadens hörsamhet hänför mig.

Din närvaro ibland oss

förenar oss –

i tystnaden.

Din närvaro ibland oss.Sucipe me!


Ta emot mig Herre

Fånga mig

Lyft mig upp till Dig

Du gav mig livet

- så låt mig leva

Var mitt hopp!KRISTINA S FURBERG

 Copyright @ All Rights Reserved