Psalmtexter

PSALM

En psalm är en sång som kan sjungas unisont i gudstjänst eller andakt. Det kan handla om bön, lovsång eller bekännelse. Känsloläget kan vara allt från förtvivlan till jubel. Många psalmer anknyter till bibeln, traditionen eller är en del av liturgin.  En psalm kan förstås också sjungas eller läsas i enskild andakt och bön. Den kan vara ett stöd för tron, en tröst, en hjälp att formulera sina tankar.

Förutom den psalmskatt som finns i våra kyrkors fastställda psalmböcker finns också många nyskrivna psalmer, t ex på Psalmportalen.se

Där hittar du bland annat många av mina psalmer med not.


 


Gå med mig, Du som lovar

vara där jag är.

Mitt hem i kroppen

är mig trångt.

Mitt liv i mättnad,

alltför tomt.

Gå med mig, gå med mig, gå med mig.

Se hela psalmenI tillvaro större

än jag kan fatta

står ditt namn skrivet

på min stjärnhimmel,

mitt namn i din handflata

-du mitt gudasyskon.


Se hela psalmen


Här reser jag en sten,

för här är himlens port.

Just i min hemlöshet

är Gud så nära.


Förundran väckte mig,

- så ofattbart att se,

att i min trolöshet

är Gud så nära.

Se hela psalmen


Väck oss med din skönhet,

du som är all härlighet.

Vinden genom trädens lövverk,

Anden genom hjärtats salar.

Väck oss med din skönhet,

vi är vackra i din närhet.


Se hela psalmen


Nya psalmer behövs i varje tid, inte för att Gud förändras eller för att trons väsen förändras men för att språket förändras. Varje tids människor behöver få uttrycka sin tro och sitt hopp med sina egna ord, med sina egna bilder och sin egen längtan efter det som alltid består. "I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det." Johannesevangeliet kap 1 vers 4 och 5.