Lyriska texter

  Livets källa

  består


OROAREN


Dold, bortglömd, förnekad

ändå;

i mitt innersta,

en törst som din


Starkare än döden

bottenlös oroar den

dag som natt


och Han som kallas Dröjaren

är den som skyndar som en ung

hjort till de doftande bergen


och Han som kallas Konung

är den som bär sina barn i famnen

och gungar dem på knäet


Han som kallas Oroaren

är den vars djupa källa

flödar av klart kallt vatten


Nyss möttes vi,

nu vibrerar du i mig,

dina drag, din stämma

- som en spegling på ytan

och ringarna på vattnet

som utgår från centrum,

som är mötet.Vänskapens ikon


När jag böjer mitt huvud

inför mötet med dig,

lägger du din högra

arm runt mina axlar.


När jag faller på knä

i din närvaro

gör du detsamma för mig –

du tvättar mina fötter.


När jag lägger mig framstupa på golvet,

i underkastelse

är det din korsfästa kropp

som möter mig ur djupet.


Du reser mig upp

Du bereder plats för mig

vid ditt bord

och vi delar måltid

tillsammans.

Dröm i fastetid


Då, när allt är nytt

ska den plågade

och plågaren

befrias från sitt onda,

offret och förövaren

slippa sin börda,

skammens och skuldens,

sårens och stympningarnas

tid är förbi.


Allt är helt.

DU


Du som förknippas

med gryning


med falnande eldar,

med uppgående sol


Du!


Den gårdag du har svårt att lämna,

lägg den i mina händer, jag var

där med dig!


Den morgondag som oroar och stör dig,

lägg den i mina händer, jag ska

följa dig!


Och idag är jag med dig,

I varje steg, i varje möte.

Var inte rädd!


Joh 16:23-33
VARA - STILLA


Där min saknad

möter din längtan

uppkommer ett tomrum

-ett andens röda rum.

Blodrött

Kvällhimmelsrött, stilla.

Där vill jag vara


vara.


KRISTINA S FURBERG

 Copyright @ All Rights Reserved