Lyriska texter


Som fågelungar i

sitt bo

djupt i lövkronans

grönska

hör sin mammas

vingslag och gläder sig.

Så anar vi

att du är här

Känner din andes

ömhet

hör dig i vårt eget

hjärtslag och

gläder oss.

 

Sept 2021

Fritt efter Sadhu Sundar Singh

O livets källa

du som tar bort

min och världens synd

Förbarma dig!

En syndabekännelse

 

För min fruktan

för det som kan hända

För min resignation

över det som skett

För min förtvivlan

över min ständiga oförmåga

För mitt fördömande

över den andre

 

Förlåt mig milde Herre Gud.

Överge mig inte!

Utflykt


Instängd i det egna

rummet, den egna

kroppen, rädslan

men blicken är riktad

utåt

bortåt

 

österhavets vindar

mot ansiktet

tärnans smeksamma flykt

 

som att vara en del

av den stora rörelsenDU


Du som förknippas

med gryning


med falnande eldar,

med uppgående sol


Du!


Längst in i vintern

finns sommaren gömd

– som en längtan

ett löfte

 

ja, men mer än så

 

Längst in i vinterns

tröghet

finns sommaren

– ett oupphörligt ljus

 

liksom natten

på ett hemlighetsfullt sätt

ger dagen skydd

 

liksom fostret

i sitt fullständiga beroende

välsignar modern

Dröm i fastetid


Då, när allt är nytt

ska den plågade

och plågaren

befrias från sitt onda,

offret och förövaren

slippa sin börda,

skammens och skuldens,

sårens och stympningarnas

tid är förbi.


Allt är helt.