Hem

Livets källa

består

 

Välkommen till min sida!

KRISTINA S FURBERG

 

Du som älskar livet,

som frammanar oss

i mångfald –

som ger minsta barr

dess form, dess spänst,

dess smak.

Du som lyfter och fyller var ton

med klang, valör och djup

och som ger var och en av oss

vår karaktär,

våra kännemärken.

 

Du!

 

Kontakt

 

E-post: kontakt@kristinasfurberg.info

 

Adress: Hammersborg torg 8B, 0179 Oslo, Norge

 

KRISTINA S FURBERG

Copyright @ All Rights Reserved